سه نمونه برنامه روزانه موفق و سالم

 

چند نمونه برنامه روزمره قدرتمند برای سلامت و موفقیت شما

همه ما عادت هایی؛ چه خوب و چه بد؛ داریم، عادتهایی که از زندگی روزانه سرچشمه می گیرند و جالب است که بدانید این عادت ها بدون هیچ فکری فقط در حال تکرار شدن هستند. در نتیجه عادات خوب داشتن برای زندگی بهتر حائز اهمیت است. پایبندی به یک برنامه همیشگی سالم، می تواند کار طاقت فرسا باشد. در این مقاله توضیح می دهیم که چرا عمل کردن به برنامه ریزی روزانه، میتواند چالش برانگیز باشد.

  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 150بار
  • انتشار : سه شنبه 5 تير 1397برچسب:, - 22:30