اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت مرزی:

افراد مبتلا به این اختلال خلق پر آشوب و بی نظم دارند،الگو های رابطه آنها پر تب و تاب است و نتوانسته اند خودانگاره ی با ثباتی را تشکیل دهند.امکان دارد که آنها مستعد رفتار تکانشی و برون ریز باشند.

اختلال شخصیت نمایشی:

افرادی را توصیف می کند که رفتار بیش از حد نمایشی و هیجانی دارند و توقع زیادی دارند که کانون توجه دیگران باشند.آنها نیاز های نیرومند و ارضانشده ای برای اطمینان آفرینی،تحسین،و تایید دارند.

اختلال شخصیت خودشیفته:

افراد مبتلا به این اختلال خود انگاره ی متکبر یا بزرگ منش دارند.آنها خود را به صورت افرادی که استعداد یا زیبایی استثنایی دارند و به تعریف و تمجید مداوم نیاز دارند در نظر می گیرند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی:

افراد مبتلا به این اختلال به تمایلات،نیازها،و احساسات دیگران و همین طور به آداب و رسوم و مقررات اجتماعی اهمیتی نمی دهند.رفتار ضداجتماعی دیگران ممکن است آنها را با قانون درگیر کند.با این حال،ممکن است جذابیت سطحی نشان دهند و هوش آنها حداقل در سطح متوسط است.ویژگی های برجسته ی این اختلال عبارتند از:فقدان احساس گناه یا ندامت در مورد بدرفتاری هایشان و عدم نگرانی در مورد تنبیه بالقوه برای رفتارشان.آنها قادر نیستند از تنبیه درس بگیرند یا روابط معنی داری با دیگران برقرار کنند.

اختلال شخصیت دوری جو:

افراد مبتلا به این اختلال ترس آنچنان نیرومندی از طرد دارند که بدون اطمینان آفرینی قوی در مورد پذیرش،اغلب مایل نیستند روابطی تشکیل دهند.در نتیجه،آنها خارج از خانواده خود،روابط نزدیک معدودی دارند.اما آنها برخلاف افراد مبتلا،اختلال شخصیت اسکیزوئید،تمایل نیرومندی به داشتن روابط دارند و می توانند احساس های صمیمانه را نسبت به دیگران پرورش دهند.نام دیگر این اختلال،اختلال شخصیت اجتنابی است.

اختلال شخصیت وابسته:

افراد مبتلا به این اختلال بیش از حد به دیگران وابسته هستند و در تصمیم های مستقل،مانند تصمیم گیری درباره ی اینکه چه لباسی بخرند،یا با چه کسی قرار ملاقات بگذارند یا کجا زندگی کنند،مشکل دارند.

اختلال شخصیت وسواسی:

افراد مبتلا به این اختلال نیاز شدیدی به نظم و توجه به جزئیات دارند،کمال گرا هستند،و شیوه ی بسیار خشک ارتباط برقرار کردن با دیگران دارند.صفات شخصیت مرتبط با اختلال های شخصیت در بسیاری از افراد یافت می شوند،اما آنها با شدت بیشتری در افراد مبتلا به این اختلال ها ابراز می شوند.

نکته:

عوامل علیتی این اختلالات،ارثی،ژنتیکی و اجتماعی هست.و روش درمانش هم رفتار درمانی و روان درمانی هست.

 


  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 1791بار
  • انتشار : شنبه 5 تير 1395 - 12:11