راز های روان شناسی و آرامش در زندگی

راز اول 

از کار هایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر،نق زدن تنها تو را خسته می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی.اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی مثل سگ همه جا دنبال تو خواهد بود. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز دوم 

سعی کن کار هایت را از صمیم قلب انجام دهی،نه به صرف این که ناچاری انجام دهی،باید به کارت ایمان داشته باشی.یک جریان آب ضعیف،تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز سوم 

همه چیز را همان طور که هست بپذیر.خواستن تنها،چیزی را تغییر نمی دهد.خواستن،باد را از وزیدن باز نمی دارد و برف را به آب نبات تبدیل نمی کند.اگر می خواهی چیز ها را بهتر از خودشان تبدیل کنی،با آن ها همان گونه که هستند مواجه شو. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز چهارم 

تمرین کن تا از درون شاد باشی،اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند.خودت رئیس کارخانه شادی سازی باش. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز پنجم 

ذهنت را همانند ابر سفیدی که در آسمان است،آزاد کن.تلاش کن،اما نتایج کار را واگذار تا با هم کنار بیایند.برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد چرا وقتت را برای چیزی که در کنترل تو نیست،تلف می کنی؟ 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز ششم 

وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری از خود نپرس:من چه می خواهم؟بلکه بپرس:چه کاری به نفع همه است؟اگر به فکر منافع دیگران باشی،دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمکت خواهند کرد تا موفق شوی. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز هفتم 

هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی،از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد؟پرسش درست این است که:چه کاری به نفع همه است؟خانه زمانی مستحکم خواهد شد که همه دیوار هایش استوار باشند. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز هشتم 

وقتی کار به مشکل می خورد،نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را.انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز نهم 

برای موفقیت در هر کار،باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی،آن گاه همان طور که در باد شدید،نخ بادبادک را محکم نگه می داری باید هدفت را هم به همان محکمی نگه داری. 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز دهم 

اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی،دلسرد نشو.همه چیز این دنیا همین طور است.خصوصا اگر ارزشمند باشد.لاجرم خود حبابی بیش نبود،زیبا اما تو خالی.  

  تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز یازدهم

مشکلات ما را قوی و به سمت پیروزی های بزرگ تر هدایت می کنند.کوهنوردی آسان نیست،اما منظره ای هم که از قله کوه دیده می شود بسیار زیباست.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز دوازدهم

اراده ات را قوی کن.خود را وارد به انجام کارهایی کن که برایت مشکل اند.سپس آن ها را با جدیت انجام بده بعد از مدتی خواهی دید که اراده ات همانند گرزی فولادی سخت و درخشان شده است.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز سیزدهم

با انرژی کامل روی کارهایت تمرکز کن.شیشه های رنگی کلیسا،هنگام عبور نور از آن ها بسیار زیبا و درخشان می شوند،کارهایت را هم اگر با انرژی انجام دهی شفاف و زیبا خواهند شد.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز چهاردهم

هنگامی که قصد انجام کاری را داری،از خود نپرس دیگران آن را چگونه و با چه روشی انجام داده اند؟بلکه بپرس:چگونه می توانم آن را درست و به بهترین وجه ممکن انجام دهم.این را بدان که همواره حقیقتی تازه در انتظار کشف شدن است بدون احساس وجود این حقایق،کریستف کلمب هرگز به آمریکا نمی رسید و گراهام بل تلفن را اختراع نمی کرد.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز پانزدهم

هر کاری را با جان و دل انجام بده،اگر شعاع انرژی ات را مانند ذره بینی که نور خورشید را متمرکز می کند،روی موانع تمرکز دهی هر مانعی که سر راهت باشد خواهد سوخت.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز شانزدهم

امروز را آغازی تازه بدان چرا به  چزی که دیروز اتفاق افتاده،یا انجام شده فکر می کنی؟زندگی رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است.هیچ قطره ای از آن دو  از زیر یک پل رد نمی شود.کار را با روشی تازه انجام بده،بهتر از همیشه.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز هفدهم

افکار و رویاهایت را بساط بده هنگامی که در بیرون چمنزاری پهناور است که از هر سو تا افق امتداد دارد.چرا خود را در آغل حبس کنی.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز هجدهم

نگذار افکار و ذهنیاتت به صورت عادت درآیند.سعی کن هرگز در جا نزنی.هر روز از زاویه ای تازه به کار ها نگاه کن.زندگی یک صحنه ی پر از ماجراست به اطرافت نگاه کن.نشانه های زیبایی وجود دارند که به کشفیات تازه اشاره می کنند.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز نوزدهم

مهم ترین چیز احساسی است که نسبت به کارت داری.وجود رنگ های تیره در یک تابلوی نقاشی نشانه ی افسردگی نقاش آن تابلوست.رنگ های روشن،حاکی از وجود روشنایی و انرژی در زندگی نقاش آن تابلوست.هر کاری را با شادی انجام بده،تا دیگران را هم شاد کنی.

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز بیستم

زندگی مثل یک تاب است که هم می تواند سرگرم کننده باشد و هم حال به هم زن،اگر هر بار که تاب می خوری احساس شگفتی کنی لذت تاب خوردن را احساس خواهی کرد،در زندگی هم هر بار که کاری را انجام می دهی از انجام آن شگفتی احساس کن.

 راز بیست و یکم 

 

حرف حق را بپذیر و کاری به گوینده آن نداشته باش.مثلا اگر بوی دود را احساس می کنی و طوطی ات فریاد بزند که خانه آتش گرفت آیا به مهمان هایت خواهی گفت این طوطی نمی فهمد چه می گوید؟ 

                                                            تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز بیست و دوم 

عقاید را با حقایق اشتباه نکن،حقیقت مانند دانه بادام هستند،اگر به دنبال حقیقت هر چیز هستی باید پوسته را بکنی،تا خود دانه را ببینی. 

                                                           تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز بیست و سوم 

قبل از انجام هر کار مهمی،اول ببین چه احساسی نسبت به انجام آن داری آیا آن کار را مهم می دانی؟آیا واقعی به نظر می رسد؟آیا به دیگران کمک می کند؟ 

                                                         تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز بیست و چهارم 

هنگام غلیان احساسات،هیچ تصمیم مهمی نگیر،در این صورت اشتباه خواهی کرد.اول درونت را آرام کن،ذهن مانند یک دریاچه است،هنگام غلیان احساس،دریاچه مواج است.دریاچه هنگامی نور ماه را منعکس می کند که آرام باشد. 

 

                                                       تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز بیست و پنجم 

هنگام مواجه شدن با مشکلی یادت باشد که حتما راه حلی وجود دارد زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید.بعد از هر سقوطی،صعودی و بعد از هر شبی،روزی وجود دارد،ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن،برای بیرون آمدن از یک اتفاق باید در را پیدا کنی،نه اینکه به دیوار ها فکر کنی.  

                                                     تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

 

 

راز بیست و ششم 

همواره از نعمت هایی که زندگی به تو بخشیده است شاد باش و به خاطر آنچه که نداری گله مند نباش،ساختمان با سنگ هایی ساخته می شود که در دسترس اند نه با سنگ های حیاط خانه دیگران.  

 

                                                   تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

 

راز بیست و هفتم 

سعی کن مثل ماشین خرابی که خاموش نمی شود دائما در حال عذر خواهی نباشی،با این کار توجه دیگران را به اشتباهاتت جلب خواهی کرد.تلاش کن که بهترین را انجام دهی آن گاه لبخند بزن و حرکت کن،تنها خداوند کامل است.  

 

 

                                                     تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

راز بیست و هشتم 

هر کار خیری که در این دنیا انجام دهی،بیش از هر کس به خودت کمک خواهد کرد.به تو قدرت و انرژی و درک بیشتر خواهد بخشید،اگر خودت نقاشی کنی دیگران از تماشای آن لذت خواهند برد ضمن آنکه در حین کار تجربه ات هم در نقاشی بیشتر شده است. 

                                                  تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net   

راز بیست و نهم 

برای عمل کردن،از درونت فرمان بگیر.برای تفکر،از درونت راهنمایی بجو،زیرا درک و آگاهی را باید دریافت کنی و نمی توانی خودت خلق کنی،زمین هنگامی گرم می شود که به سمت خورشید متمایل باشد.  

                                                  تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز سی ام 

هر چیز که راست و درست باشد به نفع تو و دیگران خواهد بود.خداوند بهتر از هر کس می داند که چه چیز به تو شادی واقعی می بخشد.آیا یک گیاه می فهمد که باد،آن را تقویت می کند یا باران ملال آور باعث رشد گل های زیبا می شود. 

 

                                                   تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net 

راز سی و یکم 

هرگز مغرور نشو زیرا غرور میکروبی کشنده است.غرور به تدریج عقل را زایل می کند و باعث می شود هیچ کاری را به درستی انجام ندهی. 

 


  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 1152بار
  • انتشار : شنبه 5 تير 1395 - 11:53