چند نکته ی اخلاقی از الهی قشه ای

1- هر کاری را برای خدا بکن.

2- ان الله لا یحب المسرفین. (هم مسرفان وقت و هم مسرفان چیز دیگر)

3- دنیا فانی است اگر هدفش دنیا باشد.
4- دنیا را ریش خند بکن برای آخرت.

5- از هر سوره یک آیه را چراغ راهت قرار بده و به آن عمل کن.

6- بیداری صبح ،موهبت الهی است.

7- اگر برای خدا باشد این همه کتاب نمی نویسند.

8- اگر خدا را در نظر بگیری و خود را در محضر او احساس کنی هیچ وقت گناه نمی کنی.

9- نفس شهوت نیست ،مخالفت با حق است.

10- اگر خودت بیرون نیائی و هدف خودت نباشی و فقط خدا در نظر بگیری وقت را تلف نکرده ای و الا همه ی این ها لهو و لعب است.  • نویسنده : علی نظری
  • بازدید : 1256بار
  • انتشار : شنبه 5 تير 1395 - 11:42